Stan Delaware w USA , to jeden z najbardziej znanych "niekonwencjonalnych" rajów podatkowych , szczególnie ulubiony przez duże amerykańskie korporacje, które wykorzystują go do znacznej redukcji podatków lokalnych pobieranych na poziomie stanowym.

Nieprzypadkowo ponad 2/3 firm z listy Fortune 500 , jest zarejestowanych właśnie w Delaware.

Dla polskich przedsiębiorców, oferujemy rejestrację spółki:

Limited Liability Company (LLC).


Jest to odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gwarantujący bardzo wysoki stopień ochrony prawnej wspólników przed zobowiązaniami majątkowymi. Prawo stanu Delaware pozwala na regulowanie relacji między wspólnikami i zakresu kontroli nad spółką w swobodny sposób. Prowadzenie spółki jest bardzo proste i pozbawione formalności (np. brak obowiązku dokumentowania decyzji na piśmie).

Opodatkowanie:

Spółki LLC, pod względem podatkowym są tzw. podmiotem hybrydowym - zależnie od decyzji wspólników podatki mogą być rozliczane zarówno na poziomie spółki ( podwójne opodatkowanie), jak i na poziomie wspólników (jednokrotne opodatkowanie, CIT lub PIT).

Jeżeli wspólnicy spółki opodatkowanej na poziomie wspólników nie prowadzą fizycznej działalności na terenie Stanów Zjednoczonych i nie są rezydentami USA , cały dochód spółki LLC jest zwolniony z opodatkowania w USA.

Analogicznemu zwolnieniu podlega także dochód z zysków kapitałowych (forex, handel akcjami ), nawet jeżeli są one osiągane za pośrenictwem brokera lub biura maklerskiego z siedzibą na terenie USA.

VAT:

W Stanach Zjednoczonych nie istnieje podatek VAT. W przypadku świadczenia usług dla podmiotów z Polski, podatek ten nie jest doliczany do transakcji. Jeżeli drugą stroną transakcji jest zarejestrowany podatnik VAT, transakcja podlega rozliczeniu przez niego w deklaracji VAT.

VAT przy sprzedaży towarów i świadczenia usług elektronicznych:

Prosimy o bezpośredni kontakt z nami, w celu zapoznania się z ważnymi informacjami prawnymi, na temat obowiązków w zakresie podatku VAT w przypadku świadczenia usług elektronicznych lub sprzedaży towarów.

Wymagania:

Aby założyć spółkę LLC w Delaware, wystarczy jedna osoba (fizyczna lub prawna), bez względu na narodowość lub rezydencję. Nie istnieją żadne regulacje dotyczące wysokości kapitału zakładowego. Spółka może istnieć bez żadnego majątku.

W przypadku polskich rezydentów, rekomendowanowanym rozwiązaniem jest stworzenie struktury własnościowej, z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanej spółki kapitałowej, z siedzibą w "klasycznym" raju podatkowym.

Księgowość:

Jeżeli właścicielem spółki jest jedna osoba z poza USA, firma jest zwolniona z prowadzenia jakiejkolwiek ksiegowości. W razie gdy właścicielami są dwie lub więcej osób spółka powinna składać proste zeznanie roczne.

Anonimowość:

Dane wspólników nie muszą być ujawnione władzom stanowym oraz na tych dokumentach założycielskich, które są dostępne publicznie. Doświadczenie pokazuje, że struktura zaprojektowana przez wykwalifikowanego specjalistę może skutecznie uniemożliwić lub znacznie utrudnić zlokalizowanie wspólników spółki, nawet przez organy administracji rządowej.

Numer EIN:

W pewnych przypadkach,takich jak założenie konta lub rachunku brokerskiego w amerykańskim banku wymagany jest numer identyfikacji podatkowej Employer Identification Number. W takiej sytuacji istnieje przymus ujawnienia danych wnioskującego do federalnej agencji podatkowej Internal Revenue Service , przez co mogą one zostać przekazane zagranicznym służbom skarbowym.

W przeciwieństwie do innych podmiotow, struktury które tworzymy w Tax&Law pozwalają na uzyskanie numeru EIN, bez ujawniania danych beneficjenta.

Presitż:

Spółka z siedzibą w Delaware, oferuje prestiż podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Daję jej to przewagę nad spółkami z siedzibą w rajach podatkowych, ze względu na większą przejrzystość i zaufanie w oczach klientów.

Opłaty roczne:

Stałe koszty prowadzenia spółki w Delaware to 250$ podatku franchise tax, uiszczanego najpóźniej do 1 czerwca każdego roku oraz koszty usługi Registered Agent (przedstawiciela ustawowego).

Podsumowanie:

Struktura, na której szczycie stoi Spółka LLC , to najlepszy wybór dla klientów prowadzących inwestycje na rynkach giełdowych , a także internetowej działalności usługowej i doradczej. Może być wykorzystana jako narzędzie do zakupu towarów w USA, niedostępnych dla kontrachentów z Europy.