Skontaktuj się z naszym doradcą >>

Od 2001 roku Wielkia Brytania stanowi kolejną "niekonwencjonalną" alternatywę dla firm w rajach podatkowych. Stało się tak wraz z wprowadzeniem do systemu prawnego spółki

Limited Liability Partership (LLP)


Jest to połączenie najlepszych cech spółki osobowej ze spółką kapitałową. LLP posiada odrębną osobowość prawną, a jej wspólnicy są chronieni przed odpowiedzialnością majątkową za zobowiązania spółki. W przeciwieństwie do krajów takich jak Polska, reguły zarządzania majątkiem firmy i kierowania spółką nie są narzucone przez prawo, ale mogą być dowolnie ustalane przez wspólników, pod warunkiem że zostaną zawarte w formie pisemnej umowy spółki.

Opodatkowanie:

Zyski spółki są opodatkowywane w sposób transparentny dla podatku dochodowego (rozliczane na zeznaniu podatkowym wspólników). Jeżeli główne centrum biznesowe nie znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, wspólnicy są całkowicie zwolnieni z opodatkowania w Wielkiej Brytanii.

VAT:

Brak prowadzenia działalności na terenie Wielkiej Brytanii, przez spółkę LLP, wiąże się z brakiem istnienia miejsca prowadzenia działalności dla celów podatku VAT (w rozumieniu przepisów dyrektywy 2006/112/EC, na której oparte są zasady opodatkowania VAT w wszystkich 27 krajach UE).Wymagania:

- Spółka LLP powinna posiadać minimum dwóch Partnerów (osoby fizyczne lub prawne). Dla rezydentów Polski rekomendujemy rozwiązanie, w którym udziały należą do dwóch firm z "klasycznych" rajów podatkowych.

- Spółka powinna wykazywać minimalną aktywność biznesową w ciągu roku, w przeciwnym razie może zostać rozwiązana przez Rejestr Spółek (Companies House).

Księgowość:

Spółka LLP powinna prowadzić księgowość i składać sprawozdanie roczne. Dla małych firm (obrót roczny netto poniżej 5,6 Mln. GBP) prawo brytyjskie redukuje ją wyłącznie do prowadzenia uproszczonego odpowiednika polskiej Księgi Przychodów i Rozchodów. Małe firmy są także zwolnione z przymusu poddania dokumentacji audytowi przez biegłego rewidenta.


Prestiż:

Brytyjska spółka LLP to nowoczesna i rozpoznawalna forma prowadzenia biznesu. Szczególnym powodzeniem cieszy się wśród zawodów zaufania publicznego takich jak prawnicy, adwokaci czy księgowi .

Dla wymagających klientów, Tax&Law oferuje możliwość zarejestrowania spółki LLP na Trafalgar Square, z siedzibą w samym sercu Londyńskiego City.

Opłaty roczne:

Spółki LLP nie są obciążone dodatkowymi opłatami rządowymi. Główne koszty funkcjonowania spółki LLP to księgowość i opłaty związane z utrzymaniem adresu.

Każdy przypadek jest wyceniany indywidualnie.

Podsumowanie.

Spółka LLP , to interesująca oferta dla osób, które chcą prowadzić wolny od podatków biznes i czerpać korzyści jakie daje spółka zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej, zarówno w zakresie działalności usługowej jak i handlowej . Może być wykorzystana także do zoptymalizowania zobowiązań podatkowych dla firm aktualnie działających na terenie Polski.