Zakres usług świadczonych przez Tax&Law to:1. Doradztwo w zakresie międzynarodowego planowania podatkowego.

2. Redukcja podstawy opodatkowania zysków polskich przedsiębiorstw .

3. Optymalizacja podatkowa pojedynczych transakcji.

4. Przygotowywanie dokumentacji transfer pricing.

5. Rejestracja i obsługa spółek , fundacji i funduszy inwestycyjnych w krajach o korzystnym systemie podatkowym.

6. Doradztwo prawne, w zakresie sytemu podatku dochodowego, opartym na standardach OECD.

7. Doradztwo prawne, w zakresie systemu podatku VAT, stosowanym w krajach Unii Europejskiej.

8. Podatek pobierany u źródła (Witholding tax).

9. Usługi Powiernicze.

10. Pomoc w dostępie do usług bankowości Private Banking i bankowości Offshore.

11. Optymalizacja podatkowa kontraktów menadżerskich.

12. Doradztwo, w zakresie emigracji podatkowej (prawo rezydencji podatkowej).

13. Ochrona i zabezpieczanie majątku przed zobowiązaniami.


Co możemy jeszcze dla Ciebie zrobić?

W Tax&Law jesteśmy otwarci na wyzwania i niekonwencjonalne zlecenia. Rozważymy wszelkie życzenia naszych klientów.